wykonanie witraży i stalowych ram do okien w nawie głównej oraz dużego witraża według malarskiego projektu ks. Urbanowicza

  • Share: