Pałac Maurycego Poznańskiego – renowacja zabytkowych witraży wraz z montażem ochronnego przeszklenia termoizolacyjnego, rekonstrukcja ram stalowych

  • Share: